Watercafé MEC Roosendaal
22 januari 2019
Klimaatcafé Roosendaal: water- en natuurdebat in het MEC.
1 maart 2019
Watercafé MEC Roosendaal
22 januari 2019
Klimaatcafé Roosendaal: water- en natuurdebat in het MEC.
1 maart 2019

Persbericht: dertiende Warmetruiendag op 15 februari 2019

Heel Nederland kan zich weer massaal aanmelden voor de dertiende Warmetruiendag op 15 februari 2019. Op deze dag vieren we de grootste klimaatactie van Nederland met als motto “verwarm jezelf, niet de wereld!”

Warmetruiendag: energievraag centraal.
Met Warmetruiendag laat Nederland de kracht zien van no-nonsense klimaatbeleid. Maar liefst 36% van de Nederlandse CO2-uitstoot komt door het koelen en verwarmen van gebouwen; minder stoken is dus cruciaal. Met Warmetruiendag zetten decentrale overheden en leden van Klimaatverbond Nederland dan ook de vraagkant centraal: wereldwijd kunnen we maar liefst 70% energie besparen door slim met energie om te gaan, zo becijferde de Universiteit van Cambridge.

Klimaatspagaat? Samen besparen!
Warmetruiendag draait om de belangrijkste factor voor succes in het terugdringen van CO2 uitstoot: Nederlanders en hun gewoonten. Nederlanders zijn zeer bereid tot klimaatvriendelijk gedrag zo blijkt uit onderzoek van Warmetruiendag, er is echter weinig vertrouwen in het halen van de klimaatdoelen omdat we denken dat anderen – overheden, bedrijven, buren – te weinig zullen doen. Warmetruiendag doorbreekt deze klimaatspagaat: samen energie besparen geeft energie!

Achter elke actie een verhaal
Jaarlijks melden zo’n 200.000 mensen zich actief aan op de actiesite, met achter elke actie een – verwarmend – verhaal. Mensen thuis doen mee, veel scholen en gemeenten doen mee en ook steeds meer bedrijven doen mee. Inmiddels groeide een hele generatie op met de grootste klimaatactie van Nederland: ruim 2 miljoen mensen namen sinds 2007 deel. Elke actie heeft impact. Elke graad lager bespaart 6 procent energie en 6 procent COuitstootSamen kunnen we op éen dag maar liefst 6,3 miljoen kilo CO2 besparen.

Warmetruiendag: meer dan één dag
Na Warmetruiendag gaat één op de vijf deelnemers bewuster om met energie, zo blijkt uit onderzoek. Wat Warmetruiendag betreft is het dan ook elke dag Warmetruiendag. Bedrijven en organisaties worden dit jaar ook opgeroepen hun klimaatambities en energiebesparingssuccessen op www.warmetruiendag.nl te delen: elke graad telt!