Aanbod

Het aanbod van het MEC Roosendaal richt zich op de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid. Daarvoor worden diverse educatieve en recreatieve activiteiten georganiseerd, regelmatig werken we hiervoor samen met met derden zoals de groene organisaties IVN, KNNV en TTR. Bovendien biedt het MEC Roosendaal een aantal facilitaire ‘diensten’, zoals vergaderruimte.

Het aanbod ziet er als volgt uit:

Tentoonstellingen

Het MEC Roosendaal heeft een vaste tentoonstelling over Landgoed Visdonk. Daarnaast is er regelmatig een andere tentoonstelling te zien met verschillende thema’s. Zo zijn er tal van tentoonstellingen geweest over de natuur en biodiversiteit. In toenemende mate zijn er ook tentoonstelling die verband houden met milieu en/of duurzaamheid. Zo werden kinderen van de basisschool middels gastlessen uitgenodigd om aan plastic afval een herbestemming te geven in de vorm van een kunstwerk. Deze werden ondergbracht in de tentoonstelling ‘Troep onder de loep’.

Bekijk hier het actuele aanbod

Gastlessen

Het MEC Roosendaal biedt de volgende gastlessen:

Afvalturiers Groep 5, 6, 7 en 8
Uilenballen pluizen Groep 6, 7 en 8
Natuurkunst Groep 3, 4, 5 en 6
Waterproefjes Groep 5, 6, 7 en 8
Wateronderzoek-waterdiertjes Groep 6, 7 en 8, VO klas 1 en 2
Kriebelbeestjes Groep 1, 2, 3 en 4

De kosten voor de gastlessen bedragen € 1,- per leerling (muv afvalturiers). Gastlessen reserveren kan door een e-mail te sturen of te bellen. Voor extra informatie kan contact opgenomen worden met de medewerkers van het MEC Roosendaal. Zijn er andere ideeën op het gebied van NME, neem dan gerust contact op. In onderling overleg wordt dan bekeken wat het MEC Roosendaal kan betekenen.

AFVALTURIERS Dit is een leuke en interactieve les over afval en met name plastic. Deze gastles kan zowel op school als in het MEC gedaan worden en is gratis! Kern woorden: plastic soup, creatief, wereldwijd probleem, maar zelf kun je er ook iets aan doen. recyclen, upcyclen, hergebruiken. De infoformatie over de gastles staat beschreven op de flyer hiernaast en voor meer informatie neem contact op met: info@mecroosendaal.nl
KABOUTERPAD Na het grote succes van voorgaande jaren bieden we het kabouterpad dit jaar opnieuw aan voor de groepen 1 en 2. Het kabouterpad start vanuit het T-Huis en bestaat uit een korte wandeling met tien opdrachten. Tijdens de wandeling komen de kinderen verschillende uilen tegen en elke uil heeft zijn eigen opdracht. De gevarieerde opdrachten hebben te maken met het leven in het bos en zijn zowel interactief als educatief waarbij Kabouter Pip de hoofdrol speelt. Er zijn twee versies van het kabouterpad namelijk lente en herfst beschikbaar. De opdrachten passen bij het jaargetij en zijn dus ook verschillend. Het kabouterpad duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur en kost 1 euro per leerling.
NATUURKUNST
Doelgroep: groep 3, 4, 5
Periode: hele jaar
Duur: 1 tot 1,5 uur
Omschrijving: De Leerlingen gaan in groepjes van 5 à 6 kinderen aan de slag om van natuurlijke materialen een kunstwerk te maken. van te voren krijgen ze uitleg over natuurkunst en dan gaan ze het bos in om mooie materialen te zoeken. Samen zoeken de kinderen dan een geschikte plek en maken ze per groep een kunstwerk. teamwork en overleg zijn hierbij belangrijk.
UILENBALLEN PLUIZEN
Groepen : 5, 6, 7 en 8
Duur : 1 tot 1,5 uur
Lokatie : MEC Roosendaal
Omschrijving: Er zijn verschillende soorten uilen in Nederland… maar hoe zien ze er allemaal uit en wat eten ze? Na de les weten de leerlingen hier antwoord op te geven! Werkwijze: Eerst vertelt de gastdocent iets over uilen en daarna kunnen de leerlingen in groepjes aan de slag met het uitpluizen van uilenballen. Ze kunnen de botjes met behulp van zoekkaarten determineren. Bij de oudere groepen gaat de gastdocent ook in op de verschillende soorten muizen.
WATERPROEFJES
Doelgroep: groepen 6, 7 en 8
Periode: hele jaar
Duur: 1,5 uur
Omschrijving: We gebruiken allemaal water, maar waar komt water nou vandaan? En waarom gebruiken we eigenlijk zeep? Op deze en nog veel meer vragen krijgen de leerlingen antwoord door eigen bevindingen. Werkwijze: De les begint met een korte uitleg. Daarna gaan de leerlingen in groepjes aan de slag met een tiental waterproefjes. De waterproefjes zijn allemaal binnen, zodat de les niet weersafhankelijk is. Tijdens het doen van de verschillende proefjes leren leerlingen de eigenschappen van water kennen en doen ze allerlei interessante bevindingen.
WATERONDERZOEKEN-WATERBEESTJES
Doelgroep: groep 6, 7 en 8
Periode: april, mei, juni, juli, augustus en september
Duur: 1,5 - 2 uur
Omschrijving: Water zit vol leven. Maar wat is nou een goede temperatuur voor vissen en andere dieren, hoe zuur is het water? Tijdens dit project gaan de leerlingen zelf op onderzoek uit en verrichten ze verschillende proefjes om te kijken hoe het met het water gesteld is. De resultaten van de onderzoekjes worden genoteerd en aan het einde van de les worden de resultaten van alle groepen gezamenlijk verwerkt in een ecologisch rapport. Plaats: een geschikt water (beek, meer, sloot, ven etc.) bij uw school in de buurt of bij het MEC
KRIEBELBEESTJES
Doelgroep: groep 1, 2, 3 en 4
Periode: April, mei, juni, juli, augustus en september
Duur: 1 uur
Omschrijving: er leven veel kriebelbeestjes in het bos, op en in de grond en ook in het water. de leerlingen gaan beestjes zoeken en bekijken, hoeveel poten hebben ze, hoe heten ze, wat zouden ze eten etc. De klas wordt in 4 groepen gesplitst (elke groep heeft tenminste één begeleider nodig), er zijn 4 onderdelen. Elk onderdeel duurt ongeveer 15 min en dan wordt er gewisseld. Ze gaan aan de slag met netjes, loeppotjes, schepjes en bakken.

Leskisten

De leskisten van het MEC Roosendaal zijn te gebruiken op scholen, buitenschoolse opvang, scoutinggroepen, jeugdnatuurgroepen en andere instellingen. De kosten voor een leskist bedragen € 15,- per twee weken. Leskisten kunnen worden gereserveerd door te mailen of te bellen. Voor extra informatie kan contact opgenomen worden met de medewerkers van het MEC Roosendaal.

De volgende leskisten zijn beschikbaar:

  • NIEUW Smaaklessen
  • Sarah’s wereld
  • Stadsvogels
  • Wateronderzoeken - waterdiertjes!
  • Wonderkoffer
  • Waterexperimenten
  • Wecycle
  • Bodemdieren
SMAAKLESSEN
Smaaklessen is een uniek lesprogramma over eten en smaak voor groep 1 t/m 8 van de basisschool. Het beleven van voedsel staat centraal. Door Smaaklessen krijgen kinderen flink wat kennis over eten én ervaring met gezond en duurzaam kiezen. Eten is kiezen! En we hebben veel te kiezen. Eten we vegetarisch of vlees? Neem ik een appel of koek mee naar school? Les ik mijn dorst met cola of water? Door middel van Smaaklessen wordt de nieuwsgierigheid en interesse van kinderen naar hun eten opgewekt. Weten waar je eten vandaan komt helpt om bewuste, gezonde keuzes te maken. MEC Roosendaal heeft een uitleenkist beschikbaar die de smaaklessen kan ondersteunen. Deze bevat de lesmap Smaaklessen en allerlei gebruiksmaterialen. Ook zijn er allerlei ondersteunende documenten beschikbaar (zoals een inhoudsopgave, inpakinstructie en boodschappenlijst). Kosten zijn 10 euro per week
www.smaaklessen.nl
Stadsvogels
Een leskist over vogels uit de omgeving voor de groepen 6, 7 en 8
Vogels zien we overal. Deze leskist heeft betrekking op de vogels uit onze directe omgeving. We gaan in op het doen en laten van vogels en hun relatie met de omgeving waarin ze leven. In de leskist zitten vele materialen om de vogels eens wat nader te bestuderen zoals bv. verrekijkers. Uilen zien we niet overal, maar in de leskist zitten wel braakballen, zodat de leerlingen kunnen ontdekken wat een uil zoal eet. In de handleiding staat voldoende achtergrondinformatie. De volgende onderwerpen komen aan bod:
- stadsvogels
- vogels dichtbij
- spoorzoeken
- broedseizoen
Inhoud van de leskist o.a.: 2 verrekijkers, broedpotje, 3 modellen nestkastjes, trekvogelspel + toebehoren, territoriumspel + toebehoren, braakballen, voetspoorkaartjes, pincetten, loepen en schaaltjes, drie tangen, vitrine 'Wat zit er in een braakbal', cassette vogelgeluiden, vogelgids en andere gidsen
Sarah’s wereld
Sarah´s wereld is een fantasierijk spel voor leerlingen van groepen 6, 7 en 8.
Leerlingen maken kennis met de 11 jarige Sarah. Ze schrijft brieven. Via Sarah komen de leerlingen met verschillende situaties in aanraking. Hierdoor gaan ze nadenken over hun eigen handelen. Hoe verhoudt zich dat tot de leefomgeving? De leerlingen leren op een speelse manier de begrippen duurzaamheid, consumptief gedrag en ecologische rugzak. Aan het eind van de les weten ze hoe je minder milieubelastende en duurzamere keuzes kunt maken. Het is een hele leuke leskist! De leskist zit in Sarah’s reiskoffer! In haar koffer zit o.a.:
een docentenhandleiding, kopieerbare werkbladen, pluchebeesten, opblaasbare wereldbol en spannende lesmaterialen. Het is zeker aan te raden om de volgende website te bekijken: www.sarahswereld.nl
Wateronderzoeken
Geschikt voor: groepen 5 t/m 8
Duur: 1,5/2 uur
Lokatie: bij sloot, rivier, meer, ven Zin om met de klas een les wateronderzoeken te doen? Maak dan gebruik van de leskist wateronderzoeken. In de leskist zitten doeboekjes met opdrachten en materialen om de opdrachten mee uit te voeren. Zo kunnen de kinderen de waterkwaliteit bepalen door de PH van het water te meten, de helderheid te bepalen, het meten van de diepte, temperatuur en het bepalen van de kleur en geur zijn belangrijk voor het bepalen van de kwaliteit. Natuurlijk hoor het bepalen van het leven in het water daar ook bij. dus kunnen de kinderen naar hartenlust opzoek naar waterdiertjes.
Waterexperimenten
Verschillende waterproeven die leerlingen zelfstandig kunnen uitvoeren en ze kennis laat maken met de eigenschappen van water in combinatie met bijvoorbeeld zeep. Groepen 5, 6, 7 en 8
We gebruiken allemaal water, maar waar komt water nou vandaan? En waarom gebruiken we eigenlijk zeep? Op deze en nog veel meer vragen krijgen de leerlingen antwoord door zelf onderzoek te doen. Zo leren ze de eigenschappen van water kennen en doen ze allerlei leuke bevindingen. Het doel van de leskist is om leerlingen op een leuke manier kennis te laten maken met natuurkunde, scheikunde en biologie. De leskist bevat tien waterproefjes zoals bijvoorbeeld het zwevende ei, zwemmende peper, papier onder water, zeepbellen en de speedboot. De proefjes zijn stap voor stap uitgeschreven. Bij ieder proefje zijn er kant-en-klare werkbladen met de opdrachten waarmee de leerlingen zelf aan de slag kunnen (voor de groepen 5 en 6 is daar wel hulp bij nodig).

Workshops | lezingen | cursussen | excursies

Vragen met betrekking tot workshops, lezingen, cursussen en excursies zijn welkom en worden waar mogelijk op klantspecifieke basis worden verzorgd. Het MEC Roosendaal kan hierbij een beroep doen op de expertise van IVN en/of KNNV.

Vergaderen in het groen