Brabantse schoolpleinen kleuren groen / criteria voor aanvraag van financiële ondersteuning

Smaaklessen en uitleenkist
23 februari 2018
DUURZAAMHEIDSCAFÉ ROOSENDAAL 17 april
16 maart 2018
Toon alles

Brabantse schoolpleinen kleuren groen / criteria voor aanvraag van financiële ondersteuning

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__schoolpleinen_van_de_toekomst_subsidie_13393.aspx

 

 

Zij willen zo veel mogelijk Brabantse scholen en gemeenten enthousiast krijgen voor dit idee. Groene ‘schoolpleinen van de toekomst’ hebben verschillende voordelen: ze zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit, leveren een bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving en het kunnen zo plekken worden waar kinderen, ouders en buurtgenoten ook na schooltijd nog graag zijn. Onderzoek wijst uit dat kinderen op ‘groene scholen’ ook minder pestgedrag vertonen.

Impuls

Om die redenen willen de samenwerkende partijen een financiële, organisatorische en communicatieve impuls te geven aan de Brabantse scholen. De provincie trekt er de komende vier jaar € 1,6 miljoen euro voor uit. Samen met de bijdrage van de andere partners, waaronder €600.000 van de vier Brabantse waterschappen is € 2.500.000 beschikbaar.Dit jaar kunnen de eerste 50 basisscholen daar al van meeprofiteren.

Grote kans

Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) van de provincie: ‘Juist op een schoolplein ligt een grote kans om kinderen, ouders en buurtbewoners zelf te laten meewerken aan een gezonde leef- en speelplek. Als je op jonge leeftijd al in contact komt met de natuur, zul je er later ook goed voor willen zorgen en sneller kiezen voor een duurzame leefstijl en een gezonder voedingspatroon. Het hogere doel van dit project is dan ook: gezonde burgers die zich bewust zijn van natuur, klimaat en gezondheid en zich actief inzetten voor hun dagelijkse leefomgeving’.

Enthousiasme

Er is nu al grote belangstelling van scholen, gemeenten, hoveniers en groenbedrijven en andere partijen om in de praktijk aan de slag te gaan. Omdat het niet voor iedereen meteen duidelijk is hóe je een schoolplein kunt vergroenen, steken de initiatiefnemers ook energie in het bij elkaar brengen van de nodige kennis en ervaring.

Subsidieregeling

Naar verwachting wordt de subsidieregeling in april opengesteld. De partners subsidiëren maximaal 50% van de inrichtingskosten van groene schoolpleinen, tot een maximum van € 14.000 per plein. Om het project te laten slagen, is betrokkenheid en eigenaarschap vanuit gemeenten, school en ouders essentieel.

 

Criteria voor aanvraag van financiële ondersteuning

Op maximaal 2 A4: Plan van aanpak, met daarin de volgende onderdelen

 • Om welke school/scholen of kinderopvang in welke gemeente gaat het? En kun je daarbij aantonen dat dit initiatief past bij hun vraag?
 • Wat is de doelstelling?
 • Wie is de doelgroep?
 • Welke interventie ga je organiseren?
 • Hoe zet je in op ouderparticipatie?
 • Wie is eigenaar van de interventie?
 • Welke partijen organiseren mee? En welke partijen betalen (welke onderdelen) mee?
 • Begroting van de (onderdelen van de) interventie.
 • Op welke manier is er een link met een groene gezonde omgeving bv. gebruik van groene voorzieningen in de buurt of producten uit de streek?
 • Op welke manier zorg je voor implementatie/ duurzame aanpak?

De criteria waaraan de aanvraag moet voldoen

 • Setting moet zijn: Kinderopvang, Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs of MBO.
 • Educatie moet gericht zijn op ervarend en belevend leren.
 • Er moet een link zijn met een groene gezonde omgeving, bv. gebruik van groene voorzieningen in de buurt of producten uit de streek.
 • Ouderparticipatie is een pré.
 • Meerdere partijen dienen samen te werken en liefst ook mee te financieren.
 • Implementatie dient gewaarborgd te zijn.

Verantwoording

Enkele scherpe foto’s van de interventie die geschikt zijn om te delen (dus toestemming voor gebruik), inclusief een korte beschrijving hoe de interventie is ervaren door de doelgroep.

Ook: meewerken aan kennisdelen.

 

Ondersteuning aanvragen

Bij goedkeuring: eerst offerte en naderhand factuur sturen naar Judith Piek: j.piek@ggdhvb.nl

Onder vermelding van: GGD Hart voor Brabant, Project 2017200007 – Jong Leren Eten

 

 1. De financiële ondersteuning van Brabantse initiatieven is een pilot die loopt tot juli 2018. Hierna stellen we (indien nodig) de criteria van de financiële ondersteuning bij.­­­­