Duurzame maatschappij

Missie

De doelstelling van het MEC Roosendaal is als volgt omschreven:
"MEC Roosendaal is een organisatie die wil dat de inwoners van de gemeente Roosendaal kennismaken met de natuur en hun leefomgeving. We willen graag dat mensen worden geraakt door de natuur en zich bewust worden van de kwetsbaarheid van de natuur. Zo gaan mensen de natuur respecteren en kunnen ze er bij het gebruik van energie, water, grondstoffen en voedsel rekening mee houden. MEC Roosendaal levert hiervoor kennis, materialen en ruimte."

Om aan deze missie te voldoen richten de activiteiten zich met name op basisscholen en inwoners van Roosendaal in het algemeen. Voor de basisscholen draait het voornamelijk om ecologische basisvorming in de vorm van excursies, gastlessen en leskisten. Gebleken is dat tentoonstellingen, excursies en gastlessen zeer goed bezocht worden.

Om het doel te bereiken biedt het MEC Roosendaal samen ondersteuning aan de groene organisaties IVN, KNNV en TTR. Daarnaast vindt samenwerking plaats met Natuurmonumenten. De gemeente Roosendaal is een belangrijke partij vanwege de financiële ondersteuning, als ook op inhoudelijk vlak.


Visie

Het is duidelijk dat de tijden veranderen. De toekomst vraagt om een NME-centrum dat verder uitgebouwd wordt naar een breder centrum voor natuur- en duurzaamheidscommunicatie. Op basis van deze ontwikkeling is een nieuwe visie ontstaan, c.q. een beeld van MEC Roosendaal, zoals we dat in de komende jaren graag willen zien. T.w.:
"De activiteiten van het MEC ontwikkelen zich van voornamelijk aanbodgerichte natuur- en milieueducatie naar vraaggerichte natuur- en duurzaamheidscommunicatie. Het MEC Roosendaal werkt daarvoor samen met diverse maatschappelijke ondernemers en organisaties en krijgt daardoor een definitieve(re) plek in de gemeente Roosendaal op het gebied van natuur- en duurzaamheidsonderwerpen."