Organisatie

Bestuur

Het bestuur van de Stichting MEC Roosendaal bestaat uit de volgende personen:

Arthur van Iersel Voorzitter (voorzitter@mecroosendaal.nl)
Ad Bruijns Penningmeester (penningmeester@mecroosendaal.nl)
Resie Beulen Secretaris (secretaris@mecoosendaal.nl)
Jos van den Berg Algemeen lid (natuurmilieu@mecroosendaal.nl)
Hans van Nassau Algemeen lid (contact@mecroosendaal.nl)

Dagelijkse uitvoering

Voor de dagelijkse uitvoering van het werk heeft het MEC Roosendaal coördinator Maggy van den Aker (info@mecroosendaal.nl) in dienst. Maggy is tevens vertrouwenspersoon. Mocht u liever iemand van het bestuur in vertrouwen willen nemen dan kunt u ook met hen contact opnemen. Voor het aansturen van de vrijwilligers verricht bestuurslid Hans van Nassau een aantal facilitaire diensten.

Het MEC Roosendaal zou niet kunnen bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Deze zijn op diverse terreinen in, variërend van allerlei hand en spandiensten tot het verrichten van ondersteunende taken bij bijvoorbeeld lezingen, exposities en activiteiten voor jongeren.

JAARVERSLAGEN

De Jaarverslagen geven een goed beeld van de activiteiten die er zal plaatsvonden in dat jaar.

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018